אל תעירו את הדוב!

הקנאה היא אחת מהמידות אותן טבע הקב"ה בבני האדם. מאחר וכך ישנם רבים שהגיעו לעולם הזה במיוחד כדי לתקן מידה זו. התפקיד שלנו הוא שלא להיות אלה שמעוררים אצלם את הקנאה, לא לגרום לדוב הזה להתעורר משנתו ולרקוד.

האנשים, שעלולים בעיקר לגרום לאותו הדוב להתעורר הם דווקא האנשים להם קיימת קרבה פיזית אלינו. בני משפחה, חברים, עבודה, לימודים ועוד. הסיבה לכך היא שככל שהקרבה גדולה יותר, תחומי ההשוואה רבים יותר וההשוואה, כפי שכבר אמרנו, היא אחד המקורות לקנאה.

האכזבה מעירה את הדוב!

במקרים אלה, הזרז העצמתי ביותר לגילויי קנאה הוא רגש האכזבה.

האכזבה מקורה בציפיות. אני מצפה למשהו וכשאני לא מקבל את מה שציפיתי לו, אני חש אכזבה. וכשאני חש אכזבה אני עורך השוואות בין מה שיכול להיות לבין מה שיש. בין מישהו אחד שכן יכול, לבין מישהו אחר שלא.

כשאנחנו – כהורים, כמורים, כבני זוג משדרים לצד שכנגד שאנחנו מאוכזבים ממנו, אנו מעוררים בו קנאה כלפי מישהו אחר שנמצא בהשוואה אליו במקום טוב יותר.

כשהורה פונה לילד ומספר לו שהוא התאכזב ממנו כי הוא לא מספיק עוזר, או לומד או מביא ציונים כמו אחיו, הוא מעורר אצלו מיד את הדוב וגורם לו לקנאה עצומה באחיו. כשבעל פונה לאשתו ושואל: מדוע את לא יכולה להיות מאורגנת כמו אחותי, הוא מיד מעורר אצלה רגש של קנאה שמופנה אל אחותו. כל שיח כזה הוא תוצר של אכזבה, וכל אכזבה כזו מעוררת את הדוב משנתו.

נכון, שהאכזבה שלנו היא לא זו שיוצרת את הקנאה יש מאין. האכזבה היא טריגר שמעורר להשוואה. אם אתה מאוכזב ממני אתה שם אותי במקום נחות יותר לעומת משהו אחר שעושה כנראה את הדברים טוב יותר ולשביעות רצונך.

חשוב מאד שנקפיד שלא להשתמש בכלי האכזבה, כדי לא לעורר את הדוב הישן שיקום ויביא איתו את רגש הקנאה. אחת הדברים שמאפשרות שלא להגיע לידי אכזבה היא להקטין את הציפיות. כשהציפיה לא קיימת, לא מגיעה בעקבותיה אכזבה שמביאה את הקנאה.

ה' נותן לנו את מה שאנו צריכים לא מה שאנחנו רוצים!

אחת הדרכים להוריד ציפיות ומתוך כך להוריד את האכזבה היא ההבנה שמה שאנחנו מקבלים זה הדבר הנכון ביותר עבורנו. כי כאמור, מקורה של האכזבה היא בציפיה, אנו מצפים למשהו מסויים, לא מקבלים בדיוק את מה שרצינו, והמקום הזה מביא את האכזבה שבהמשך מעוררת את הקנאה במי שכן הצליח לקבל את הדבר הזה.

אל תפסיקו לרצות, אל תפסיקו לצפות. אבל קבלו את רצונו של ה' וקבלו את התוצאה שהוא מביא אליכם. הרצון והעשייה שלכם, התוצאה היא שלו.