jealous

הקנאה זו המחאה השקטה על אי שוויון

מחולשות האדם הקנאה נחשבת לתכונה נתעבת מאד. עד כדי כך היא נתעבת שאנשים מתביישים להציג אותה אדם יכול לשבת בשיחת רעים או במרכז או המתנה ולהגיד אני כועס או אני פגוע אבל אדם לא יגיד אני מקנא זאת אומרת שקנאה מעצם היותה היא נסתרת האדם המקנא מבקש להסתיר את זה בתוך עצמו

מתי אנחנו פוגשים את הקנאה? הקנאה תמיד תהיה על משהו שיש לי אותו אני לא מקנא במשהו שאין לנו למשל איננו מקנאים בטיס שמקבל את המטוס החדשני לטוס בו כי אינני טייס אבל אם אני נהג אני אקנה אם אראה רכב חדשני על הכביש ואם אני נהג ג'יפים אני אקנא במי שיש לו ג'יפ ושהנהג הוא אחד מחברי הקרובים יעלו לי שאלות שמראות את הקנאה שלי ונובעות כי גם אני יודעת לנהוג וגם אני עובד קשה לפרנסתי. התחושה שתעלה בתוכי בקנאה היא תהיה "אין כאן שוויון". אני בן אותו גיל, אני אותו מעמד אני גם עובד קשה והנה הוא נוסע על ג'יפ חדיש ואני על רכב פשוט.

אני לא אקנא במישהו שלא נמצא בססטוס שלי. הסטטוס נותן לקנאה לגיטימציה לא אקנא במישהו שרחוק ממני זה צריך להיות ברדיוס החיים שלי. במעגל הקרוב שלי.

למה קיימת קנאה בין אחים לאחיות ? כי הם במעגל הקרוב. עם אחים זה הקירבה של דם לא של קריירה או מעמד כספי.

קנאה נוספת זה באנשים שיש להם כישורים כמו שלי ובוחרים אותם ולא אותי, הם מתפרסמים ואני לא.

זה אומר שאני מקנא במשהו שהוא קרוב למשהו שיש לי. ולכן זו היא מחאה שקטה על אי שיוויון. אני טוען לשוויון כי יש לי

אם כן, אם יש לך ולא חשוב כמה זה אומר שאת יכולה להשיג יותר. זה אומר שאת בעצם מקבלת שיקוף על זה שאת יכולה להשיג הרבה יותר בתחום שבו את מקנאה כרגע. כי ברגע שאת לא יכולה להשיג יותר מתחילה השלמה. בן אדם לומד להשלים. השלמה – לסגור את החסר. מתי אני מרגישה שאני מקנאה והדבר ע'דיין לא שלם כאשר יש בי את הכח להביא עוד או לחולל שינוי באיפה שאני נמצאת. ולכן אני מקנאה. לקנאה יש פה תפקיד. היא קוראת לי לעשות משהו טוב יותר.

טור זה מציג פן אחד מתוך כמה שקשורים לנושא הקנאה, ובשבועות הבאים נעסוק בצדדים נוספים.