waiiting

ציפיה ואכזבה

אחד מהדברים הקשים לאדם זה שמתאכזבים ממנו. וכם כשאדם עצמו מתאכזב.

אכזבה  – כזב. שקר. היה אמור להיות משהו וזה התגלה כשקר. לכן זה יבש כמו ואדי אכזב,

נחל אכזב – היה צריך לזרום פה מים וזה לא קורה.

בהתפתחות עסקית, כמה לציפיה יש משמעות ותפקיד בלהגשים חלום בלהעצים את עצמך בלברוא את המציאות החדשה בשביל חייך או המילה ציפיה היא בדיוק עושה את התגובה ההפוכה מקטינה או מצמצמת.

לחלום בגדול וציפיה.

כאשר אני מצפה יש במילה ציפיה לכאורה אני כבר מאוכזבת. לכאורה אני יודעת מה היה צריך להיות ואני לא פותחת אפשרות ללהיות. היה צריך להיות א ב למשיח אנחנו מצפים. כי מיוום היבראו של העולם, ימי בראשית "ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום" אומרים המפרשים רוחו של משיח. זה אומר שמשיח זה משהו שאנחנו לא נצמצם את משמעותו עם הציפיה. כי אנחנו יודעים שזה מה שצריך לבוא ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו.

כאשר אני רוצה להעצים את התקשורת הבין זוגית שלי או עם המשפחה, כשאני רוצה להעצים את יכולת הפרנסה בבית, או הקשר במקום העבודה. כשאני רוצה לגדול. אני צריכה להבין שדווקא ציפיה היא מקטינה ולא מגדילה. כי ציפיה היא אומרת: אני חסרה משהו העולם מחסיר את זה ממני או בני משפחתי מחסירים את זה ממני ואני מצפה לגדול וכדי לגדול אני מצפה שיקרו דברים מחוץ אליי.

כאשר אני חולמת בגדול ואני רוצה לגדול ועל כן אני חולמת אני עושה דברים שהם אחרים. אני מפתחת את הריאות לנשימה יותר גדול, מפתחת את הראיה לראיה רחבה יותר, פותחת אפשרויות שהקב"ה מזמן לי. בדרך כלל אדם שמצפה הוא גם אדם שבודק את האדם השני. בא נראה אם יביאו לי עוגה או לא. אני בוחנת. בא נראה אם החברים האלה עכשיו יזמינו אותנו. אני מצפה שהם יזמינו ואני מתאכזבת כשזה לא קורה. אני פותחת את הקשר או מניעה קשר מהסוג הזה מלכתחילה עם כאב מלכתחילה עם ציפיה מאד סמויה שהם יטעו ויגשימו את החלום שלי שתהיה אכזבה איך אני יודעת אני מצפה שתהיה אכזבה.

כשאני מצפה להרחיב את הפרנסה אני נושאת בתוכי תחושה של צמצום ואי יכולת, ואף פעםזה לא יקרה לי.

כאשר אנחנו מצפים אז אנחנו גם אם נקבל שידוך טוב אנחנו יכולים להתאכזב כי זה לא בדיוק השידוך שרצינו. כשאנחנו מצפים להרוויח סכום מסוים או דרך מסוימת או שדרך זה נתעשר ושפע יבוא לחיינו אנחנו בדרך כלל מאוכזבים כי ציפיה זו הגדרה מדוייקת שאנחנו מוסרים לה' איךאנחנו רוצים שדברים יקרו. אנחנו לא מאפשרים כי אנחנו חוסמים. אנחנו  או  באים ואומרים ככה אני רוצה.

לחלוום בגדול זה להגיד לקב"ה תשמע אתה כל יכול אין לך שום בעיה לתת לי בניין רב קומות אם אתה רוצה וחושב שאני צריכה, או נחת מהילדים מהמשותפים שלך ושלנו או להביא לי שלום בית עם הבעל.אתה כל יכול ואני לא באה בדרישות מוגבלות בקוביות קטנות .

אישה ניגגשה אליי פעם בסוף סדנה וביקשה שאברך אותה שיאשרו לה בעירייה בבבני ברק סגירת מרפסת 3 מטר. אמרתי תבקשי שהקב"ה יתן לך בניין. היא מסתכלת עליי ושואלת מה את רוצה שאעשה עם בניין??

אנחנו יכולים לבקש הכל אנחנו  צריכים לפתוח פשוט לפתוח את המוחין, את הנפש את הנשמה לאמונה שהכל זמין בשביל חיינו, הכל אפשרי. לא לחיות באשליות לא לבזבז לפני שיש את הכסף לא ליצור מציאויות לא הולמות. לא לחלום  מתוך זלזול.

צריך לקחת בחשבוןש אנחנו יכולים לקבל הכל ולא להתאכזב אם זה תהליך ולא להתאכזב שאם את בטוחחה ששילמת שלום בי ת זה מה שתקבלי.

זוכרת שבני בכורי, שהוא דיסלקט, היה זמן שאמרו שיש שעה שאפשר לקרוע את השמים והכל מתמלא. בעלי לקח את בני והם נסעו למערכת המכפלה והוא קרע את השמים בבקשות שיוכל לקרוא, שזה לא יהיה הדבר שהוא יצטרך להתענות עליו והוא היה בטוח שהוא יקום בבוקר והוא יקרא וזה לא קרה.

ואז ראיתי תשובה מהרבי למישהו ותעצומות מושתת על סוג התשובה הזה. אנחנו לא מבקשים מהקב"ה שיקח מאיתנו את השינעורים, אנחנו מבקשים ממנו שיאיר לנו את לבצע את שיעורי הבית. לא מבקשים ממנו קיצורי דרך מבקשים ממנו הארה בדרך, מאמינים בדרך, לא מבקשים שהדרך עתעלם שלא נצטרך לדרוך ולצעוד וחלילה למעוד לפעמיםא נחנו מבקשים את הכוח לדעת לקום, לדעת לחלום נכון על חיינו וזה באמת אולי ההבדל בין הרצון לתוצאה וההסכמה לתהליך. וציפיה הרבה פעמים זה פשחוט רצון לתוצאה וחלום בגדול זה הסכמה בתהליך בתנאי שקמים בבוקר ומגשימים את החלום ולא ממשיכים רק לחלום. עשיה יש לה חלק גדול בהגשמת חלומות.

אני מברכת את כולנו שנזכה לחלום בגדול שנזכה להגשים את כל החלומות ואולי את החלום העיקרי והציפיה העיקרית והגדולה ביותר שהיא משיח. מעבר לזה שנזכה כל אחד לחלום בגדול עבור בני ביתו, משפחתו, עבור עצמו ולהגשים ולראות שה' יכול הכל ולא בהאכזבות מהציפיות אנחנו נבנים אלא מהאמונה בחלומות.